Andra artiklar

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Sverige lever inte upp till FN:s konvention om funktionsrätt

Bilden visar ett demonstrationsplakat för funktionsrätt

Funktionsrätt Sveriges nya rapport, ”Respekt för rättigheter?”, undersöker hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. Rapporten innehåller skarp kritik och över 130 konstruktiva förslag till förändringar!

Svenska OCD-förbundet står tillsammans med 109 andra organisationer bakom rapporten. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats om rapporten, och stötta arbetet för ett samhälle för alla! www.respektforrattigheter.se

2020-09-14

Liknande artiklar…

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Share This