Andra artiklar

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Ors – ny diagnos inom ocd-spektrumet

I maj bjöd Stockholmsföreningen på en digital föreläsning om Olfactory Reference Syndrome (ORS), som är en relativt ny diagnos inom ocd-spektrumet.

Föreläsare var Volen Ivanov, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, och Malin Goude, som berättade mer om diagnosen samt om en pågående forskningsstudie om behandling av ors med kognitiv beteendeterapi.

Forskaren Volen Ivanov berättade om nya diagnosen ORS.

Kortfattat innebär diagnosen en ihållande upptagenhet vid föreställningen att man avger en oanständig/stötande kroppslukt. Upptagenheten står inte i proportion till faktisk lukt och leder till lidande och en begränsning av livet, t.ex. genom att den drabbade undviker sociala sammanhang, duschar och byter kläder överdrivet ofta. Tillståndet är fortfarande rätt outforskat, men studier tyder på att främst psykoterapi (kbt) men också antidepressiva läkemedel har god effekt.

På KI har Volen Ivanov tillsammans med Malin Goude genomfört en studie där totalt 8 personer med ORS genomgått internetförmedlad KBT-behandling med exponeringsövningar och responsprevention, med goda resultat.

Se föreläsningen här


2020-05-29

Liknande artiklar…

Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan...

Share This